Продава се пет-етажна сграда (бивш тютюнев склад) в централната част на гр. Кюстендил.

Площ: 650 m²
107250.00 (обща цена за целия имот)

Сградата е  с право на строеж върху 650 кв.м. , а разгънатата й   застроена  площ : 5 етажа х 650  кв. м.,  общо = 3250  кв. м.
Етажите са дървени, нужен е основна реконструкция с изграждане на вътрешни  железобетонни плочи за ново етажиране.

Намира се почти в центъра на града, но на тихо дискретно място - на ул. „Македония”  40  зад сградата на Научно-Техническите Съюзи, в близост – на около  300 м. От водохващането на  горещата минерална вода с температура   74 градуса С.

Подходяща е:
- За  Център за обучение, за религиозна, професионална и  други дейности;
- За  СПА–център,  За  бизнес център;
- За  медицински център,   хотел-ресторант,  казино и др;
 
Цена:
-  Цена на правото  на  строеж  за  5  етажа х 650 кв. м./етаж  = =  3250 кв. м.   х   25 евро/кв. м. =   81250 евро.;
-  Цена на правото на  строеж на  земята – 650 кв. м.  х 40 евро/ кв. м.   =  26000 евро.
Общо:   107250  евро.

Цената е с включен 20 % ДДС. Издава се фактура.
 

За контакт
тел. 0887 253264
E-mail: intelcoms@abv.bg